ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Блокови

Рекламните блокови се исклучително корисен производ кој Вашите бизнис партнери можат да го користат подолго време. Се печатат на офсетна хартија со граматури од 80 до 115 гр, најчесто во една а можи и во повеќе бои.

Поврзувањето може да биде со лепење, хефтање или пак со метална спирала.

NCR блокови

NCR блоковите се печатат на самокопирачка хартија, обично содржат по 100 листови и се доработуваат со лепење.

Галерија на блокови

Close Menu