Блокови

Блокови

Рекламните блокови се исклучително корисен производ кој Вашите бизнис партнери можат да го користат подолго време. Се печатат на офсетна хартија со граматури од 80 до 115 гр, најчесто во една а можи и во повеќе бои.

Поврзувањето може да биде со лепење, хефтање или пак со метална спирала.

NCR блокови

NCR блоковите се печатат на самокопирачка хартија, обично содржат по 100 листови и се доработуваат со лепење.

Галерија на блокови

Close Menu