ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Формати на хартија

Кога започнувате со работа на некоја публикација, неопходно е прво да се земе во предвид нејзиниот формат. Се препорачува димензијата на вашиот производ да ја вклопите во некој од стандардните формати, со што би дошло до поекономична употреба на хартијата и сведување на минимум на цената на производот.

На основ на стандардизираните димензии, потоа може да се планираат и димензиите на вашата публикација, кои најповеќе Ви одговараат по големина и облик.

Нормално, изборот на несоодветен облик и формат на производот, доведува до голема количина на отпад по табак и воедно ја зголемува цената на крајниот производ.

А формати

 • A0 – 841 × 1189 mm
 • A1 – 594 x 841 mm
 • A2 – 420 × 594 mm
 • A3 – 297 × 420 mm
 • A4 – 210 × 297 mm
 • A5 – 148 × 210 mm
 • A6 – 105 × 148 mm
 • A7 – 74 × 105 mm
 • A8 – 52 × 74 mm
 • A9 – 37 × 52 mm
 • A10 – 26 × 37 mm

B формати

 • B0 – 1000 × 1414 mm
 • B1 – 707 × 1000 mm
 • B2 – 500 × 707 mm
 • B3 – 353 × 500 mm
 • B4 – 250 × 353 mm
 • B5 – 176 × 250 mm
 • B6 – 125 × 176 mm
 • B7 – 88 × 125 mm
 • B8 – 62 × 88 mm
 • B9 – 44 × 62 mm
 • B10 – 31 × 44 mm
Close Menu