Како да испратите големи фајлови

Како да испратите големи фајлови

Доколку не сте во можност да дојдете до нашите канцеларии, можете Вашите фајлови да ги испратите по брза пошта снимени на CD или DVD или пак преку интернет.
Во следниот дел објаснета е постапката на испраќање на големи фајлови преку интернет.

Пожелно е фајловите кои ги испраќате, претходно да ги компримирате (зиповате) во некоја од попознатите апликации за оваа намена (пр. Win Zip, Win RAR).
Ако големината на компримираната архива е помала од 15 MB, можете истата да ни ја испратите на нашата е-пошта: info@grafoprom.com.
Доколку големината на компримираната архива е поголема од 15 MB, тогаш истата можете да ја испратите преку еден од попознатите веб сервиси за оваа намена:

https://wetransfer.com

Постапката е следна:

  1. Кликнувате на “Add your files” полето и ја пронаоѓате архивата на Вашиот компјутер.
  2. Во полето “Email to” ја внесувате нашата адреса: info@grafoprom.com,
  3. Во полето “Your email” ја внесувате Вашата адреса.
  4. Во полето “Message” ја внесувате Вашата тексуална порака.
  5. Кликате  “Transfer” 
  6. Следува нов прозорец во кој што треба да почекате Вашата архива да се пренесе на интернет = 100%.
  7. Последниот прозорец е известување дека Вашата архива е успешно превземена и дека на нашата и Вашата адреса се испратени линкови за нејзино преземање.
Close Menu