ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Каталози

Каталозите ја претставуваат Вашата компанија на впечатлив и содржаен начин. Дизајнот, димензиите, квалитетот на материјалите и видот на поврзување, можете да ги дефинирате сами или пак во соработка со нас.

Каталог без корица е каталог на кој што корицата е од иста хартија како и телото.
При изборот на димензиите на производот се препорачува да ги имате во предвид стандардизираните формати на хартија (A5, B5, A4, B4 …) со цел на оптимално искористување на хартијата и намалување на цената на крајниот производ.

За повеќе информации, побарајте понуда и ќе бидете контактирани во најкраток можен рок.

Галерија на наши производи

Close Menu