ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Класификација на хартијата

Производите на хартиената индустрија се класифицираат на основ на повеќе критериуми, како на пример: граматура, начин на употреба, употребени суровини, начин на испорака, производен процес, количина на лепило и др.

Најчесто употребувана класификација е онаа според граматурата на хартијата.

Граматура на хартијата е маса на еден метар квадратен хартија изразена во грами. Според овој критериум:

 • „Хартија“ се нарекуваат производите на хартиената индустрија со граматура од 7 – 150 гр/м2, – 150 – 250 гр/м2 е подрачје во кое се произведуваат и хартија и картон,
 • „Картон“ е со граматура од 250 – 500 гр/м2,
 • 500 – 600 гр/м2 се произведуваат и картон и лепенка.
 • Производите на хартиената индустрија со граматури преку 600 гр/м2 се класифицираат како лепенки.

Доста важно при комуникацијата со печатниците е да се знае терминологијата која се користи при опишувањето на различните типови на хартиени производи кои се користат во процесите на печатење:

 • Кунстдрук (kunstdruck)- се нарекуваат двострано премачканите (сјајни и мат) хартии и картони со граматура 80 – 350 гр. Кунстдрук се употребува за печатени материјали со повисок квалитет, како календари, омоти за книги, луксузни изданија, публикации, брошури, уметнички книги, годишни извештаи и сл.
 • Офсетна хартија – непремачкана хартија со граматури од 70 – 120 гр. Се употребува за книги, списанија, блоковска роба, промотивни материјали и сл.
 • Биндакот – се употребува за поквалитетна амбалажа, граматура 200 – 350 гр
 • Хромокартон – помалку квалитетен картон за амбалажа, граматура 200-350 гр
 • Лепенка – се употребува за книги во тврд повез, албуми, разна амбалажа со дебелина од 1 – 3,5 мм
 • NCR – само-копирачка хартија се употребува за блоковска роба, бесконечни обрасци, компјутерски обрасци и сл.
 • Муфлон – само-леплива хартија се употребува за налепници, етикети, декларации…
 • Микровал –материјал за екстра јака амбалажа која носи тешки материјали.
Close Menu