Офсет печатење

Офсет печатење

Во функција на што порепрезентативен изглед на Вашите промотивни материјали, испечатени на хартија (летоци, каталози, плакати, календари), користиме најсовремена офсет технологија, вклучувајќи и штанцување на најразлични форми на картонски кутии за амбалажа, лакирање и пластифицирање.

 

Close Menu