ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Офсет печатење

Во функција на што порепрезентативен изглед на Вашите промотивни материјали, испечатени на хартија (летоци, каталози, плакати, календари), користиме најсовремена офсет технологија, вклучувајќи и штанцување на најразлични форми на картонски кутии за амбалажа, лакирање и пластифицирање.

 

Close Menu