ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com

Офсет печат

Во функција на што порепрезентативен изглед на Вашите промотивни материјали, испечатени на хартија (летоци, каталози, плакати, календари), користиме најсовремена офсет технологија, вклучувајќи и штанцување на најразлични форми на картонски кутии за амбалажа, лакирање и пластифицирање.

Сито печат

Кога се работи за печатење на специфични материјали, текстил, стакло, порцелан, пластика, полиестер, PVC, метал, маици, чаши, шолји, пенкала, јакни, лепенки…., сито печатот е незаменлив. Печатењето на чаши, филџани и шолји подразбира и термичка обработка на истите, со што се обезбедува доживотна трајност.

Тампон печат

За беспрекорен квалитет на отпечатените карактеристични закривени површини, го користиме тампон печатот. Тој секогаш дава поголема острина, повеќе детали, поситен растер, повисока резолуција и сето ова во повеќе бои. Затоа, ако квалитетот на отпечатокот е вашиот императив, тампон печатот е најдобро решение.

Close Menu