За ГРАФОПРОМ

Графопром е печатница каде што настануваат бренд галантериите на Вашата фирма, униформите на Вашите вработени или членовите на промотивните тимови и каде што се реализираат сите Ваши промотивни материјали.

Постоиме веќе од 1998 г., работејќи и развивајќи го процесот на брендирање на предмети од стакло, керамика, порцелан, текстил, печатење на промотивни материјали, и ги обединуваме процесите на дизајн, графичка подготовка, печат и термичка обработка, што резултира со производ кој ги задоволува Вашите критериуми.

Благодарение на ресурсите: човечки и технички со кои располагаме имаме можност да обезбедиме највисок квалитет во договорените рокови. Политиката на работење ни е таква што низ консултации, договори и совети, нашата соработка ја правиме пријатна.

Ги разбираме Вашите потреби, над Вашите барања. Секогаш сме во чекор со трендот. Креативното рекламирање е моќно оружје.

Ние сме во функција на Вашата реклама.

Close Menu