ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Кеси

Кесите се ефективен рекламен производ кој можете да го користите во склоп на Вашата компанија или пак како поклон на Вашите бизнис партнери. Кесата овозможува Вашата порака да биде пренесена на голем број на луѓе. При изборот на кеса, препорачуваме да изберете шаблон од некоја од веќе постоечките форми, која дополнително би се збогатила со Вашиот дизајн. На овој начин се елиминираат трошоците за изработка на штанц форма и Вие добивате производ по значително пониска цена.

Исто така, за помали тиражи можете да изберете и готова кеса од нашиот асортиман и истата би била испечатена на сито печат во една или повеќе бои. Графопром Битола е една од водечките компании во Република Македонија во областа на сито и тампон печат.

За повеќе информации, побарајте понуда и ќе бидете контактирани во најкраток можен рок.

Close Menu