ENG | MK

РАЗЛИЧНИ ГОЛЕМИНИ И ВИДОВИ НА БРЕНДИРАНИ ХАРТИЕНИ КЕСИ

Големини

Форми

ДИМЕНЗИИ

23х37х10 cm
12x15x7 cm
31x40x12 cm
30x40x12 cm
28x30x12 cm
38x30x10 cm
37x24x11 cm
30x35x12 cm
32×25,5×11 cm
35x25x10 cm
34x39x12 cm
25x36x11 cm
20x25x9 cm
19,5x31x10 cm
19,5x32x10 cm

24x20x7 cm
10x39x8 cm
15x24x4 cm
12x36x12 cm
35×26,5×12 cm
40x33x10 cm
31x25x11 cm
23x33x10 cm
32x40x12 cm
24x24x10 cm
16x18x13 cm
24x28x10 cm
25x25x11 cm
22x22x8 cm
16x23x5,7 cm

15x20x9 cm
22x30x7 cm
15x20x6 cm
23x37x6 cm
18x23x10 cm
21x25x10 cm
12x20x4 cm
16x16x8 cm
33x31x14 cm
28x30x13 cm
34x39x14 cm
24x33x10 cm
35x40x12 cm
25x20x9 cm
24,5x30x9,5 cm

23x23x10 cm
22x27x10 cm
16x21x7 cm
12x12x20 cm
22x22x10 cm
23x20x9 cm
24x37x10 cm
24x28x10 cm
17x22x5 cm
11x35x9 cm
39x10x8 cm
8x9x4 cm
11,5x14x6 cm
18x19x6 cm
30x25x10 cm

И ДИМЕНЗИИ ПО ВАША ЖЕЛБА

Сите права се задржани © 2024 - ГРАФО ПРОМ | Изработено од Вебиарт
Top