ENG | MK

МЕМОРАНДУМ

Меморандумот е симбол на вашата деловна активност, па затоа се препорачува да биде дизајниран да го промовира бизнисот или услугата што ја нуди вашата компанија. Во деловната комуникација, меморандумот се користи секојдневно како основа за деловни писма, фактури, доставки и испратни белешки.

ДИЗАЈН НА МЕМОРАНДУМ

Деловната репутација на компанијата често зависи од дизајнот на самиот меморандум и квалитетот на печатењето при изработката. Изборот на вистинска хартија и уникатниот изглед на вашиот меморандум ќе придонесе за подобра идентификација на вашата компанија од страна на клиентот.

Логото, слоганот и името на компанијата се исто така симбол на бизнисот на секоја компанија. Ако сакате да одржите постоечки идентитет или допрва треба да изградите, вработените во Графо Пром ќе ви понудат креативни решенија за дизајнирање меморандум во согласност со вашите желби и работата со која се занимавате.

Меморандумите се отпечатени како единечни листови на комплет или специјални хартии со големина А4. Покрај стандардните димензии и бои. Со печатење на високо квалитетна хартија, со информации што одговараат на корпоративниот идентитет на вашата компанија, ќе создадете впечаток дека вашата компанија се грижи за вашиот деловен идентитет.

ПОБАРАЈ ПОНУДА
пополнете го формуларот за да добиете понуда.
задолжителни информации: ТИРАЖ, МАТЕРИЈАЛ, КОЛКУ БОИ, ГОЛЕМИНА, рок.
    Сите права се задржани © 2024 - ГРАФО ПРОМ | Изработено од Вебиарт
    Top