ГРАФО ПРОМ - Дизајн и печат  Ул. Димитар Влахов бр. 3, 7000, Битола   + 389 47 220 802   + 389 75 439 025       info@grafoprom.com
Визит карти

Визит картите се најкорисниот и најчесто употребуваниот рекламен материјал. Обично се изработуваат во димензии 5 х 9 см и во зависност на тиражот истите се изработуваат со помош на дигитален, офсет или пак сито печат. Располагаме со голем број на материјали од најразличен квалитет и соодветни техники за печатење на било каков материјал.

Close Menu